Regulamin promocji WCZEŚNIEJ TANIEJ

16.10.2016

Regulamin Promocji „WCZEŚNIEJ TANIEJ” LATO 2017

1. Promocja ważna jest od 15.10.2016r. do 31.12.2016r.
2. Rabaty uzale
żnione są od daty dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej (wczasów, wycieczek, obozów młodzieżowych) przez Klienta oraz warunkowane są dokonaniem w dniu rezerwacji wpłat w wysokości 50%, 30% ceny Imprezy Turystycznej lub 100 zł zaliczki zgodnie z zestawieniem zawartym w pkt. 3-cim Regulaminu.
3. Rabaty udzielane s
ą w następujących wysokościach:

Impreza typu: Wczasy

rabat 25% - od 18.10.2016r. do 28.10.2016r. (wpłata 30%)
rabat 20% od 29.10.2016r. do 12.11.2016r. (wpłata 100 zł dopłata do 30% do 31.12.2016) rabat 15% od 13.11.2016r. do 26.11.2016r. (wpłata 100 zł dopłata do 30% do 31.12.2016) rabat 13% od 27.11.2016r. do 11.12.2016r. (wpłata 100 zł dopłata do 30% do 31.12.2016) rabat 10% od 12.12.2016r. do 31.12.2016r. (wpłata 100 zł dopłata do 30% do 28.02.2017)

Imprezy typu: Wypoczynek + Zwiedzanie, Wycieczki objazdowe, Obozy młodzieżowe, Dla Seniora.

rabat 20% - od 18.10.2016r. do 28.10.2016r. (wpłata 30%)
rabat 15% - od 29.10.2016r. do 12.11.2016r. (wpłata 100 zł dopłata do 30% do 31.12.2016) rabat 13% - od 13.11.2016r. do 26.11.2016r. (wpłata 100 zł dopłata do 30% do 31.12.2016) rabat 10% - od 27.11.2016r. do 11.12.2016r. (wpłata 100 zł dopłata do 30% do 31.12.2016) rabat 7% - od 12.12.2016r. do 31.12.2016r. (wpłata 100 zł dopłata do 30% do 28.02.2017)

4. Rabat udzielany jest od ceny podstawowej Imprezy Turystycznej. Dopłaty obowiązkowe i nieobowiązkowe nie podlegają rabatowaniu. 5. Ilość miejsc w promocji jest limitowana, co oznacza, że może zostać wyczerpana przed upływem daty promocji.
6. W ramach Promocji można 1 raz bezpłatnie dokonać zmiany rezerwacji do 50 dni przed rozpoczęciem imprezy. Każda kolejna modyfikacja rezerwacji (po potwierdzeniu możliwości dokonania zmiany) podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości 50 pln (pięćdziesiąt złotych).

7. Wpłata z tytułu rezerwacji miejsc w Promocji powinna być zaksięgowana na rachunku Funclub Sp. z o.o. do 72 godzin od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, rabat jest anulowany, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Funclub sp. z o.o.
8. W przypadku wp
łaty zaliczki w wysokości 100 zł dopłata do 30% wartości Imprezy Turystycznej powinna nastąpić do 31.12.2016 (dotyczy zakupu do 31.12.2016), w przypadku rezerwacji po 31.12.2016 dopłatę do 30% wartości należy uiścić do 28.02.2017 . Dopłata do 100% wartości wycieczki powinna być dokonana do 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Akceptowane są płatności w gotówce lub przelewem. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu płatności, rabat będzie anulowany. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Funclub sp. z o.o.

9. Promocja „Wcześniej Taniej” nie może być łączona z innymi promocjami, ani rabatami.
10. Us
ługa “Kup sobie spokój” w wysokości 80 pln/os., daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku braku zakupu opcji Kup Sobie Spokój przy dokonaniu rezerwacji, usługę tę można dokupić do końca trwania Promocji Wcześniej Taniej tzn. do 31.12.2016. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę “Kup sobie spokój” nie podlega zwrotowi. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.