infolinia61 66 28 616

Raty Q&A

Spełniaj swoje wakacyjne marzenia z ratą od 14 PLN miesięcznie! Już teraz możesz skorzystać z nowej opcji płatności na stronie funclub.pl.

Przygotowaliśmy dla Was system korzystnych rat na wyjazdy wakacyjne 2017. W system ratalny możecie wliczać całkowitą cenę wycieczki (wraz ze wszystkimi dopłatami).

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania:

Jaka jest minimalna / maksymalna kwota pożyczki?

W ramach pożyczki można otrzymać kwotę od 300 do 20 000 PLN.

Czy moje dane są sprawdzane w BIK?

Tak. Na ekranie wniosku ze Zgodami klient wyraża zgodę na sprawdzenie danych w BIK. Wyrażenie zgody na przetwarzanie w BIK jest warunkiem weryfikacji wniosku o pożyczkę.

Jakie wyjazdy objęte są ofertą ratalną

Oferta ratalna obejmuje wszystkie wyjazdy, których łączna kwota przekracza 300 PLN.

Dlaczego otrzymałem odmowę udzielenia pożyczki?

Poza komunikatem, który mógł się pojawić na ekranie procesu nie przekazujemy dodatkowych informacji o przyczynie podjęcia decyzji negatywnej. W tym celu prosimy o kontakt bezpośredni z obsługą banku. Infolinia dostępna jest pod numerem (+48) 0 801 11 55 99 i jest dostępna w godzinach 8-22. Klienci dzwoniący z zagranicy mogą skorzystać z numeru (+48) 12 370 71 10. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Jakie jest oprocentowanie pożyczki?

Oprocentowanie na zakup wycieczki w BP Funclub wynosi 1.33% miesięcznie. Jeżeli oferta nie odpowiada klientowi, może na tym etapie zrezygnować z dalszego wypełniania formularza.

Czy pracując na umowę o prace na czas określony mogę otrzymać pożyczkę?

Tak. Klientowi pracującemu w ramach umowy o pracę na czas określony (w zależności od spełnia pozostałych kryteriów weryfikacyjnych) może zostać przyznana pożyczka.

Jaki jest minimalny dochód i okres zatrudnienia aby otrzymać pożyczkę?

Minimalny dochód to 500 PLN netto. Minimalne okresy zatrudnienia różnią się w zależności od źródła dochodu:

  • Umowa o pracę, kontrakt wojskowy / menedżerski, prezesi / członkowie zarządu, radni / posłowie – zatrudnienie od 3 miesięcy,
  • Działalność gospodarcza – 6 miesięcy,
  • Umowa zlecenie/Umowa o dzieło – 6 miesięcy,
  • Działalność rolnicza- 12 miesięcy,
  • Emerytura/zasiłek przedemerytalny, renta – 1 miesiąc.
  • Dodatkowo, okres obowiązywania umowy / otrzymywania świadczenia nie może być krótszy niż okres finansowania.
Czy potrzebuję poręczyciela?

Nie

Czy otrzymam tabelę opłat i prowizji?

Tabela opłat i prowizji jest dołączona do Umowy (do pobrania w procesie z ekranu z dokumentami).

Jaki Bank udziela mi pożyczki?

Pożyczkę udziela Alior Bank S.A.

W jaki sposób mogę zrealizować przelew na kwotę 1PLN?

W procesie wnioskowania o pożyczkę – po zatwierdzeniu Umowy – prezentujemy listę banków, z których można zrealizować przelew. – Jeżeli bank klienta jest na liście, przelew jest realizowany na konto naszego dostawcy, firmy Blue Media S.A. (PayByLink, Szybkie Przelewy); – Jeżeli banku klienta nie ma na liście, klient wybiera opcje ‘Mojego banku nie ma na liście’ i prezentujemy dane do przelewu (ELIXIR) – na ekranie WWW oraz w mailu systemowym; Klient realizuje przelew w swoim zakresie, kopiując dane nadawcy, kwotę oraz tytuł przelewu.

Z jakiego konta mogę przelać kwotę 1PLN?

Aby przelew został poprawnie zweryfikowany należy spełnić następujące warunki:

  • Przelew zrealizowany z konta osoby która składała wniosek, przelew musi być wykonany z rachunku zadeklarowanego we wniosku
  • Dane podane we wniosku muszą być dokładnie takie same jak na koncie bankowym (np. jeżeli we wniosku klient wpisze ‘Radek’, a na koncie bankowym ma wprowadzone imię ‘Radosław’ weryfikacja przelewu nie da wyniku pozytywnego i nie dojdzie do uruchomienia)
  • W przypadku przelewów gdzie klient sam wprowadza dane do formatki przelewu, tytuł musi być dokładnie taki jak ten podany na ekranie procesu i w mailu systemowym. Wszelkie rozbieżności (zbędne spacje, niekompletny tytuł itd.) mogą wstrzymać uruchomienie pożyczki
Przelałem 1PLN, ale nie otrzymałem potwierdzenia uruchomienia – co robić?

Jeżeli system nie dokona pozytywnej weryfikacji przelewu (np. z powodu niespełnienia warunków opisanych w punkcie powyżej) w czasie do 5 dni od daty złożenia wniosku – pożyczka nie zostanie uruchomiona, a klient otrzyma e-maila systemowego z potwierdzeniem braku uruchomienia.

Czy otrzymam zwrot przelanej kwoty 1PLN?

Złotówki są zwracane w cyklach tygodniowych. Po uruchomieniu pożyczki

Kiedy otrzymam umowę?

Jeżeli pożyczka zostaje uruchomiona, Funclub uzyskuje informacje błyskawicznie, a równolegle przelewane są środki. Funclub może opierać się na informacji z naszego systemu lub czekać na zaksięgowanie wpłaty – po czym przystąpi do wysyłki umowy.

Na jaki numer rachunek spłacam pożyczkę?

Rachunek do spłat podany jest w Umowie, którą można było pobrać z ekranów procesu oraz w harmonogramie spłat który jest przesyłany pocztą po uruchomieniu pożyczki. Nr rachunku jest unikalny dla każdego klienta. W przypadku zagubienia nr rachunku proszę o kontakt z infolinią Alior Bank S.A.

Czy mogę wcześniej spłacić pożyczkę?

Tak. Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki. Tego rodzaju spłata zaliczana jest na poczet spłaty raty. W przypadku spłaty częściowej Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć dyspozycję w formie korespondencyjnej, lub oddziale banku. Wówczas spłata zostanie potraktowana, jako spłata kapitału, a klient otrzyma nowy harmonogram.

W jaki sposób spłacać raty (bank, poczta)?

Kwotę raty należy podesłać na indywidualny numer rachunku do spłat (nr rachunku umieszczony jest w Umowie o pożyczkę oraz w harmonogramie spłat wysyłanym pocztą). Wpłat należy dokonywać w terminach zgodnych z harmonogramem spłat.

Czy mogę odstąpić od umowy?

Odstąpienie od umowy jest możliwe przed upływem 14 dni od daty podpisania/złożenia wniosku o pożyczkę w formie pisemnej na adres: Alior Bank S.A ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, infolinia dostępna jest pod numerem (+48) 0 801 11 55 99 i jest dostępna w godzinach 8-22. Klienci dzwoniący z zagranicy mogą skorzystać z numeru (+48) 12 370 71 10. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Kiedy otrzymam blankiety do spłat pożyczki?

Nie wysyłamy blankietów do spłat. Po uruchomieniu pożyczki pocztą wysyłany jest harmonogram spłat – tam podany numer konta do spłat (ten sam co w Umowie) oraz daty i kwoty poszczególnych płatności. Klient w dowolnej formie realizuje przelew na wskazany numer konta.

Czy mogę zmienić termin spłaty pożyczki?

Dyspozycję zmiany dnia płatności raty można złożyć w oddziale banku, lub w formie pisemnej na adres Alior Bank S.A ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa (zostanie wysłany nowy harmonogram).

Jaki jest nr infolinii Alior Bank S.A?

Infolinia dostępna jest pod numerem (+48) 0 801 11 55 99 i jest dostępna w godzinach 8-22 . Klienci dzwoniący z zagranicy mogą skorzystać z numeru (+48) 12 370 71 10. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Do danych klienta dostęp ma Alior Bank S.A