Aktualności

promocja 100 pln
 • Marcin Zamelski

  23.02.2021 r.
  ZAKUPILIŚCIE PAŃSTWO WYJAZDY DO KRAJÓW, KTÓRE WYMAGAJĄ NEGATYWNEGO TESTU NA COVID 19 ?

  BIURO PODRÓŻY FUNCLUB REFUNDUJE WYMAGANE TESTY.

  1. Umów się na wykonanie testów.Rekomendujemy laboratoria firmy DIAGNOSTYKA - mapa laboratoriów dostępna tutaj: https://diag.pl/katalogi/placowki/
  2. Wykonaj test w wybranej placówce. Pamiętaj, aby zamówić wynik testu w języku angielskim- tylko taka wersja wyniku jest respektowana w krajach docelowych. Szczególnie zwróć uwagę na wymagania kraju docelowego dotyczące terminu ważności wykonanego testu. Aktualne informacje dotyczące rodzajów testów, terminu ważności dostępne są na na naszej stronie w zakładce AKTUALNOŚCI. Informacje będą aktualizowane na 7 dni przed każdym wyjazdem - prosimy śledzić komunikaty.
  3. Weź rachunek lub fakturę imienną poświadczającą koszty testu.
  4. Prześlij paragon lub fakturę imienną na adres BP FUNCLUB lub przedstaw dokument pilotowi/rezydentowi. Kwota wydana na test zostanie zrefundowana przez BP FUNCLUB.
  5. Pamiętaj! Tylko negatywny wynik testu uprawnia do wyjazdu do kraju, który wymaga przedstawienia wyników badań. Jeżeli otrzymałeś pozytywny wynik testów jak najszybciej skontaktuj się z centralą naszego biura pod numerem 61 66 28 616 lub pod funclub@funclub.pl

  WYNIK TESTU I JEGO ODBIÓR

  1. Wynik testu dostępny będzie online na stronie https://wyniki.diag.pl/. Sposób odbioru wyników wyjaśni pracownik laboratorium. Wyniki można również odebrać w laboratorium w formie drukowanej. Jeśli odebrałeś wynik online, należy go wydrukować przed rozpoczęciem podróży i zabrać ze sobą. Standardowy czas oczekiwania na wynik testu na COVID 19 to 24h.

  TESTY PO POWROCIE:

  Jeżeli będą obowiązywały przepisy mówiące o tym, że powrocie do kraju będzie obowiązywała 10-dniowa kwarantanna, wówczas BP FUNCLUB będzie refundowało testy z niej zwalniające.Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 będą wykonane przed rozpoczęciem podróży powrotnej najpóźniej na 48 godzin przed przekroczeniem granicy Polski. Akceptowane metody diagnostyczne testów zwalniających z kwarantanny to testy RT-PCR oraz testy antygenowe.

  Z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny zwolnione są m.in. (stan na luty 2021):

  osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową, załoga statków powietrznych i morskich, pracownicy kolei, kierowcy transportu międzynarodowego, cudzoziemcy posiadający zezwolenie na stały pobyt lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, medycy przyjeżdżający do Polski w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, sportowcy i członkowie sztabu szkoleniowego w przypadku międzynarodowych zawodów sportowych.

  • dotyczy wyjazdów Lato 2021 nie dotyczy wyjazdów weekendowych.
 • Zuzanna Szyc

  26.01.2021 r.
  Covid-19 FAQ

  🔘 𝐂𝐨 𝐣𝐞ś𝐥𝐢 𝐝𝐨𝐤𝐨𝐧𝐚𝐦 𝐫𝐞𝐳𝐞𝐫𝐰𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐳𝐚 𝐧𝐢𝐞 𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐬𝐢ę 𝐦𝐨𝐠ł𝐚 𝐨𝐝𝐛𝐲ć 𝐳 𝐩𝐨𝐰𝐨𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐢 ?

  Wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 𝐂𝐳𝐲 𝐛ę𝐝ą 𝐰𝐲𝐦𝐚𝐠𝐚𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐲 𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 ?

  Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane testy. Jeśli którykolwiek z krajów naszej podróży będzie uznawał wykonanie testu za warunek wjazdu, uczestnik nie zostanie obciążony kosztami tych testów. Zostaną one wykonane na koszt organizatora.

  🔘 𝐂𝐳𝐲 𝐰𝐲𝐦𝐚𝐠𝐚𝐧𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐩𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 ?

  Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane szczepienia.

  🔘 𝐂𝐨 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨𝐛𝐲 𝐰 𝐭𝐫𝐚𝐤𝐜𝐢𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐳𝐲 ?

  Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem NNW i KL, w ramach którego finansowane są koszty leczenia z uwzględnieniem leczenia covid-19. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia, obejmującego choroby przewlekłe.

  🔘 𝐂𝐳𝐲 𝐧𝐨𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐞𝐜𝐳𝐞𝐤 𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐨𝐛𝐨𝐰𝐢ą𝐳𝐤𝐨𝐰𝐞 ?

  Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania obowiązujących procedur sanitarnych. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych krajach komunikowane będę przed wyjazdem.

  🔘 𝐂𝐨 𝐣𝐞ś𝐥𝐢 𝐨𝐤𝐚ż𝐞 𝐬𝐢ę, ż𝐞 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐤 𝐦𝐚 𝐬𝐭𝐰𝐢𝐞𝐫𝐝𝐳𝐨𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐳ą ?

  Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 𝐂𝐨 𝐣𝐞ś𝐥𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐰𝐲𝐣𝐚𝐳𝐝𝐞𝐦 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐤 𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐛𝐣ę𝐭𝐲 𝐤𝐰𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐧ą ?

  Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 𝐂𝐨 𝐝𝐚𝐣𝐞 𝐊𝐮𝐩 𝐒𝐨𝐛𝐢𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐤ó𝐣 ?

  Kup Sobie Spokój daje możliwość bezkosztowej rezygnacji bez podawania przyczyny. Chroni jednocześnie przez dopłatami kursowymi i zmianami cen imprezy.

 • Zuzanna Szyc

  10.03.2020 r.
  Ubezpieczenia 3w1 cenie

  Możliwość rezerwacji specjalnego pakietu 3 ubezpieczeń w promocyjnej cenie 80 PLN:

  CHOROBY PRZEWLEKŁE /// towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków w sytuacji stwierdzenia chorób przewlekłych (nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory...). To ubezpieczenie daje pełną ochronę.

  KOSZTY REZYGNACJI /// w przypadku rezygnacji z imprezy z powodów, które obejmuje ubezpieczenie zwracane są wpłacone opłaty za wycieczkę.

  BAGAŻ /// odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.

 • Ania Białek

  01.03.2018 r.
  Karta Seniora - Poznańska Złota Karta

  Od kilku lat możemy chwalić się Certyfikatem Miejsca Przyjaznego Seniorom, który otrzymaliśmy za przygotowanie oferty dla Seniorów. Od dzisiaj możemy chwalić się uczestnictwem w nowym programie Centrum Inicjatyw Senioralnych.

  Od 1.03.2018 r. poznańscy Seniorzy mogą otrzymać Kartę Seniora - Poznańską Złotą Kartę, która upoważnia do stałego rabatu w ramach naszej oferty senioralnej.

  Więcej informacji o Karcie Seniora znajduje się na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych.

 • Ania Białek

  13.02.2018 r.
  Dzielimy się szczęściem

  Dzięki współpracy z firmą Uni-kat udało nam się uszczęśliwić ponad trzydzieści dzieci z niezamożnych rodzin z gminy Aleksandrów Kujawski, które swoje zimowe ferie powitały na tropikalnej wyspie.

  Wspólnie przeprowadziliśmy akcję pod hasłem „Ufundujmy dzieciom tropikalne ferie”. Dzięki tej inicjatywie dzieci bawiły się w parku rozrywki Tropical Island pod Berlinem.

  Dzieci musiały wstać bardzo wcześnie, bo autokar przyjechał po nie o świcie. Na trasie dostały śniadanie i przed południem dojechały na miejsce. Wodne szaleństwa trwały do późnych godzin wieczornych. Oczywiście każdy uczestnik dostał obiad, który został podany pod palmami. Taka zabawa zabiera sporo energii, dlatego w drodze powrotnej wszyscy smacznie spali w wygodnych fotelach autokaru.

  Pilot wycieczki stwierdził po powrocie, że dawno nie miał przyjemności pracować z tak energiczną, otwartą i wesołą grupą. Dzieci przez cały dzień szalały na zjeżdżalniach i w basenach. Po prostu świetnie się bawiły. Dla większości był to pierwszy zagraniczny wyjazd w życiu. Pierwsze zetknięcie z obcym językiem, z obcą walutą. Wszyscy byli jednak bardzo dzielni i spisali się wzorowo.

  Sprawianie radości jest jak nałóg – nie można przestać. Dlatego tak często współtworzymy takie akcje. I cieszymy się bardzo, że możemy zmieniać rzeczywistość.

 • Marcin Zamelski

  16.11.2016 r.
  Nowe standardy turystyki - oferta Platinum

  Z nieukrywaną dumą i przyjemnością pragniemy przedstawić ofertę, która wyznacza nową jakość.

  Oferta Platinum to najnowocześniejsze autokary, dedykowane programy, kameralne grupy i jeszcze większy komfort podróży. To innowacja, design i luksus. Nowy wymiar, nowy standard, nowe możliwości. To pierwszy i jedyny taki produkt w polskiej turystyce autokarowej.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.