Aktualności

 • Zuzanna Szyc

  13.09.2021 r.
  Regulamin / Oferta 2022

  Regulamin Promocji „WCZEŚNIEJ TANIEJ” LATO 2022

  1. Organizatorem Promocji „WCZEŚNIEJ TANIEJ” LATO 2022 jest biuro podróży Funclub Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 399, 60-173 Poznań.
  2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Wcześniej Taniej.
  3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 15.09.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.
  4. Promocja Wcześniej Taniej upoważnia Klienta do zakupu imprezy turystycznej z określonym rabatem. Wysokość rabatu uzależniona jest od daty dokonania rezerwacji oraz uiszczenia terminowej wpłaty oraz dopłaty. Szczegółowe zestawienie terminów oraz wysokości wpłat znajduje się punkcie piątym.
  5. Rabaty udzielane są w następujących wysokościach: • impreza typu Wypoczynek: rabat 33% - od 15.09.2021 r. do 22.09.2021 r. (wpłata 30% wartości rezerwacji, dopłata do 100% na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy) rabat 25% - od 23.09.2021 r. do 15.10.2021 (wpłata 30% wartości rezerwacji, dopłata do 100% na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy) • imprezy typu Wypoczynek + Zwiedzanie, Wycieczki objazdowe, Obozy Młodzieżowe, dla Seniora: rabat 25% - od 15.09.2021 r. do 22.09.2021 r. (wpłata 30% wartości rezerwacji, dopłata do 100% na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy) rabat 20% - od 23.09.2021 r. do 15.10.2021 (wpłata 30% wartości rezerwacji, dopłata do 100% na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy)
  6. Rabat udzielany jest od ceny podstawowej imprezy turystycznej. Dopłaty obowiązkowe i nieobowiązkowe nie podlegają rabatowaniu.
  7. Ilość miejsc w Promocji jest limitowana, co oznacza, że może zostać wyczerpana przed upływem wyznaczonej daty.
  8. W ramach Promocji można jeden raz bezpłatnie dokonać zmiany rezerwacji do 50 dni przed rozpoczęciem imprezy. Każda kolejna modyfikacja rezerwacji (po potwierdzeniu możliwości dokonania zmiany) podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
  9. Wpłata z tytułu rezerwacji miejsc w Promocji powinna być zaksięgowana na rachunku Funclub Sp.z o.o. do 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, rabat jest anulowany, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Funclub Sp. z o.o.
  10. W przypadku wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości dokonanej rezerwacji dopłata do 100% powinna być dokonana do 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Akceptowane są płatności w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie lub na rachunek biura agencyjnego, w którym dokonywana jest rezerwacja. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu płatności, rabat będzie anulowany. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Funclub sp. z o.o. Dotrzymanie terminów płatności jest podstawowym warunkiem promocji. 11.Promocja „Wcześniej Taniej” nie może być łączona z innymi promocjami ani rabatami. 12.Promocja łączy się z rabatem naliczanym w programie „Promujesz-Zyskujesz”. Nie łączy się z żadnymi innymi promocjami oraz rabatami. 13.Usługa „Kup Sobie Spokój” daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku braku zakupu opcji „Kup Sobie Spokój” przy dokonaniu rezerwacji, usługę tę można dokupić do końca trwania Promocji, tzn. do 31.12.2021 r. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę “Kup Sobie Spokój” nie podlega zwrotowi. 14.Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Marcin Zamelski

  26.05.2021 r.
  Testy, warunki podróżowania

  🔘 OSOBY ZASZCZEPIONE ZWOLNIONE SĄ Z OBOWIĄZKU TESTOWANIA I MOGĄ PODRÓŻOWAĆ SWOBODNIE.

  DLA OSÓB NIEZASZCZEPIONYCH POSZCZEGÓLNE KRAJE STOSUJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  🔘 ALBANIA - TEST NA COVID-19 NIE JEST WYMAGANY

  🔘 BUŁGARIA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY

  🔘 CHORWACJA - TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY

  🔘 CZARNOGÓRA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY ANTYGENOWY 72h lub PCR 48 h lub 1 dawka szczepionki

  🔘 FRANCJA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY

  🔘 HISZPANIA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RP-PCR LUB ANTYGENOWY

  🔘 SZWAJCARIA - TEST NA COVID-19 NIE JEST WYMAGANY

  🔘 TURCJA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR

  🔘 WŁOCHY – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY

  UWAGA !!!! Wszystkie osoby niezaszczepione zobowiązane są zrobić test we własnym zakresie. Opłaty za test nie będą refundowane. Test musi być ważny 48h.

  UWAGA !!! W przypadku powrotu do Polski z Hiszpanii koniecznym jest wykonanie testu na drogę powrotną. Koszt testu to 20 euro. Organizacją testów zajmuje się rezydent.

 • Zuzanna Szyc

  26.01.2021 r.
  Covid-19 FAQ

  🔘 Co jeśli dokonam rezerwacji i impreza nie będzie się mogła odbyć z powodu pandemii ?

  Wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 Czy będą wymagane testy na covid-19 ? OSOBY ZASZCZEPIONE ZWOLNIONE SĄ Z OBOWIĄZKU TESTOWANIA I MOGĄ PODRÓŻOWAĆ SWOBODNIE. DLA OSÓB NIEZASZCZEPIONYCH POSZCZEGÓLNE KRAJE STOSUJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  • ALBANIA - TEST NA COVID-19 NIE JEST WYMAGANY
  • BUŁGARIA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY
  • CHORWACJA - TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY
  • CZARNOGÓRA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY ANTYGENOWY 72h lub PCR 48 h lub 1 dawka szczepionki
  • FRANCJA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY
  • HISZPANIA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RP-PCR LUB ANTYGENOWY
  • SZWAJCARIA - TEST NA COVID-19 NIE JEST WYMAGANY
  • TURCJA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR
  • WŁOCHY – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY

  UWAGA !!!! Wszystkie osoby niezaszczepione zobowiązane są zrobić test we własnym zakresie. Opłaty za test nie będą refundowane. Test musi być ważny 48h.

  UWAGA !!! W przypadku powrotu do Polski z Hiszpanii koniecznym jest wykonanie testu na drogę powrotną. Koszt testu to 20 euro. Organizacją testów zajmuje się rezydent.

  🔘 Czy wymagane jest szczepienie ?

  Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane szczepienia.

  🔘 Co w przypadku choroby w trakcie imprezy ?

  Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem NNW i KL, w ramach którego finansowane są koszty leczenia z uwzględnieniem leczenia covid-19. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia, obejmującego choroby przewlekłe.

  🔘 Czy noszenie maseczek będzie obowiązkowe ?

  Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania obowiązujących procedur sanitarnych. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych krajach komunikowane będę przed wyjazdem.

  🔘 Co jeśli okaże się, że uczestnik ma stwierdzony covid-19 przed imprezą ?

  Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 Co jeśli przed wyjazdem uczestnik zostanie objęty kwarantanną ?

  Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 Co daje Kup Sobie Spokój ?

  Kup Sobie Spokój daje możliwość bezkosztowej rezygnacji bez podawania przyczyny. Chroni jednocześnie przez dopłatami kursowymi i zmianami cen imprezy.

 • Zuzanna Szyc

  10.03.2020 r.
  Ubezpieczenia 3w1 cenie

  Możliwość rezerwacji specjalnego pakietu 3 ubezpieczeń w promocyjnej cenie 80 PLN:

  CHOROBY PRZEWLEKŁE /// towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków w sytuacji stwierdzenia chorób przewlekłych (nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory...). To ubezpieczenie daje pełną ochronę.

  KOSZTY REZYGNACJI /// w przypadku rezygnacji z imprezy z powodów, które obejmuje ubezpieczenie zwracane są wpłacone opłaty za wycieczkę.

  BAGAŻ /// odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.

 • Ania Białek

  01.03.2018 r.
  Karta Seniora - Poznańska Złota Karta

  Od kilku lat możemy chwalić się Certyfikatem Miejsca Przyjaznego Seniorom, który otrzymaliśmy za przygotowanie oferty dla Seniorów. Od dzisiaj możemy chwalić się uczestnictwem w nowym programie Centrum Inicjatyw Senioralnych.

  Od 1.03.2018 r. poznańscy Seniorzy mogą otrzymać Kartę Seniora - Poznańską Złotą Kartę, która upoważnia do stałego rabatu w ramach naszej oferty senioralnej.

  Więcej informacji o Karcie Seniora znajduje się na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych.

 • Ania Białek

  13.02.2018 r.
  Dzielimy się szczęściem

  Dzięki współpracy z firmą Uni-kat udało nam się uszczęśliwić ponad trzydzieści dzieci z niezamożnych rodzin z gminy Aleksandrów Kujawski, które swoje zimowe ferie powitały na tropikalnej wyspie.

  Wspólnie przeprowadziliśmy akcję pod hasłem „Ufundujmy dzieciom tropikalne ferie”. Dzięki tej inicjatywie dzieci bawiły się w parku rozrywki Tropical Island pod Berlinem.

  Dzieci musiały wstać bardzo wcześnie, bo autokar przyjechał po nie o świcie. Na trasie dostały śniadanie i przed południem dojechały na miejsce. Wodne szaleństwa trwały do późnych godzin wieczornych. Oczywiście każdy uczestnik dostał obiad, który został podany pod palmami. Taka zabawa zabiera sporo energii, dlatego w drodze powrotnej wszyscy smacznie spali w wygodnych fotelach autokaru.

  Pilot wycieczki stwierdził po powrocie, że dawno nie miał przyjemności pracować z tak energiczną, otwartą i wesołą grupą. Dzieci przez cały dzień szalały na zjeżdżalniach i w basenach. Po prostu świetnie się bawiły. Dla większości był to pierwszy zagraniczny wyjazd w życiu. Pierwsze zetknięcie z obcym językiem, z obcą walutą. Wszyscy byli jednak bardzo dzielni i spisali się wzorowo.

  Sprawianie radości jest jak nałóg – nie można przestać. Dlatego tak często współtworzymy takie akcje. I cieszymy się bardzo, że możemy zmieniać rzeczywistość.

 • Marcin Zamelski

  16.11.2016 r.
  Nowe standardy turystyki - oferta Platinum

  Z nieukrywaną dumą i przyjemnością pragniemy przedstawić ofertę, która wyznacza nową jakość.

  Oferta Platinum to najnowocześniejsze autokary, dedykowane programy, kameralne grupy i jeszcze większy komfort podróży. To innowacja, design i luksus. Nowy wymiar, nowy standard, nowe możliwości. To pierwszy i jedyny taki produkt w polskiej turystyce autokarowej.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.