Bezpieczeństwo

promocja 100 pln
Bezpieczeństwo transakcji
 • Przelewy online

  Za bezpieczeństwo realizowanych poprzez naszą stronę internetową płatności, odpowiada serwis tpay.com. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne są na stronie tpay.com

 • HTTPS

  Aby uniemożliwić przechwytywanie i zmienianie przesyłanych do nas danych, korzystamy z szyfrowanego protokołu HTTPS.

Bezpieczeństwo w podróży
 • Kierowcy

  Wszyscy nasi kierowcy odbywają regularne badania zdrowotne oraz kompetencyjne. To doświadczeni i wykwalifikowani zawodowcy. W każdą trasę wyrusza wymagana przepisami liczba kierowców.

 • Autokary

  Wszystkie autokary biura podróży Funclub spełniają niezwykle rygorystyczne normy bezpieczeństwa zgodne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Każdy fotel posiada pasy bezpieczeństwa, o zapięciu których zawsze przypomina załoga. Nasze autokary wyposażone są w: najnowocześniejsze systemy ABS i ASR, system nawigacji satelitarnej, rząd świateł LED (zamontowany nad wewnętrznym korytarzem), system ostrzegający o niekontrolowanej zmianie pasa, reflektory z funkcją doświetlania zakrętów, kamery obserwacji górnego pokładu. Część autokarów wyposażona jest w specjalnie wydzielone stanowisko kierowcy. Gwarantuje to nie tylko wygodniejszą pracę prowadzącego pojazd, ale również większe bezpieczeństwo pasażerów.

Bezpieczeństwo w czasie wypoczynku
 • Covid-19 FAQ

  🔘 𝐂𝐨 𝐣𝐞ś𝐥𝐢 𝐝𝐨𝐤𝐨𝐧𝐚𝐦 𝐫𝐞𝐳𝐞𝐫𝐰𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐳𝐚 𝐧𝐢𝐞 𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐬𝐢ę 𝐦𝐨𝐠ł𝐚 𝐨𝐝𝐛𝐲ć 𝐳 𝐩𝐨𝐰𝐨𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐢 ?

  Wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 𝐂𝐳𝐲 𝐛ę𝐝ą 𝐰𝐲𝐦𝐚𝐠𝐚𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐲 𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 ?

  Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane testy. Jeśli którykolwiek z krajów naszej podróży będzie uznawał wykonanie testu za warunek wjazdu, uczestnik nie zostanie obciążony kosztami testów antygenowych. Zostaną one wykonane na koszt organizatora.

  🔘 𝐂𝐳𝐲 𝐰𝐲𝐦𝐚𝐠𝐚𝐧𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐩𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 ?

  Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane szczepienia.

  🔘 𝐂𝐨 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨𝐛𝐲 𝐰 𝐭𝐫𝐚𝐤𝐜𝐢𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐳𝐲 ?

  Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem NNW i KL, w ramach którego finansowane są koszty leczenia z uwzględnieniem leczenia covid-19. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia, obejmującego choroby przewlekłe.

  🔘 𝐂𝐳𝐲 𝐧𝐨𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐞𝐜𝐳𝐞𝐤 𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐨𝐛𝐨𝐰𝐢ą𝐳𝐤𝐨𝐰𝐞 ?

  Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania obowiązujących procedur sanitarnych. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych krajach komunikowane będę przed wyjazdem.

  🔘 𝐂𝐨 𝐣𝐞ś𝐥𝐢 𝐨𝐤𝐚ż𝐞 𝐬𝐢ę, ż𝐞 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐤 𝐦𝐚 𝐬𝐭𝐰𝐢𝐞𝐫𝐝𝐳𝐨𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐳ą ?

  Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 𝐂𝐨 𝐣𝐞ś𝐥𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐰𝐲𝐣𝐚𝐳𝐝𝐞𝐦 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐤 𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐛𝐣ę𝐭𝐲 𝐤𝐰𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐧ą ?

  Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

  🔘 𝐂𝐨 𝐝𝐚𝐣𝐞 𝐊𝐮𝐩 𝐒𝐨𝐛𝐢𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐤ó𝐣 ?

  Kup Sobie Spokój daje możliwość bezkosztowej rezygnacji bez podawania przyczyny. Chroni jednocześnie przez dopłatami kursowymi i zmianami cen imprezy.

 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności touroperatorów. Gwarantuje pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju oraz zwrot wpłaconych pieniędzy za niezrealizowane lub przerwane imprezy jakiegokolwiek polskiego biura podróży, które ogłosi niewypłacalność. TFG został powołany do życia 26 listopada 2016 roku i dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.

  Do każdej imprezy turystycznej zostanie doliczona składka (w wysokości 10 PLN/os.), którą biuro w całości przekaże na TFG. Wyjątkiem są imprezy odbywające się w krajach posiadających granicę z Rzeczpospolitą Polską. Składka nie jest przychodem biura, dlatego nie ma możliwości wystawienia FV na kwotę przeznaczoną na TFG.

  Więcej informacji dotyczących TFG można znaleźć na stronie www.ufg.pl. Znowelizowane fragmenty Ustawy dostępne są na www.dziennikustaw.gov.pl. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki dotyczące wysokości składek znajduje się na www.dziennikustaw.gov.pl.

 • Gwarancja ubezpieczeniowa

  Obowiązkiem każdego touroperatora jest posiadanie turystycznej gwarancji ubezpieczeniowej. Obejmuje ona pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju w przypadku niewłaściwego lub braku działania biura. To także poręczenie zwrotu wpłat (całości lub części) za imprezę lub usługę turystyczną, która nie zostanie zrealizowana lub zostanie zrealizowana tylko częściowo.

  Posiadamy gwarancję w wysokości 1 510 000,00 PLN (równowartość kwoty 351 694,42 EUR).

 • Ubezpieczenie KL i NNW

  Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest obowiązkowe dla każdego uczestnika imprezy turystycznej. Ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wycieczki. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na podstawie umowy generalnej. Numer polisy grupowej przekazywany jest podczas przejazdu lub przez rezydenta podczas spotkania informacyjnego.

  Ubezpieczenie KL zwiera pokrycie kosztów: badań i zabiegów lekarskich, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu do szpitala, pobytu w szpitalu oraz transportu do kraju (do kwoty 10 tys. EUR).

  Ubezpieczenie NNW obejmuje, w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, wypłatę odszkodowania w umówionej sumie, uzależnionej od treści umowy (do 8 tys. PLN).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.