Polityka prywatności

BELKA GÓRA
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY WWW.FUNCLUB.PL

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka FUNCLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60 – 173), ul. Grunwaldzka 399, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000007210, NIP 7811689453, REGON 634176314, kapitał zakładowy w wysokości: 1 025 000,00 złotych (dalej: „Administrator")
   2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FUNCLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 399 60-173 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: administrator@funclub.pl
   3. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniesz poinformowany mailowo.
  2. GROMADZONE DANE

   1. W celu umożliwianie Ci kontaktu z Administratorem, udziału w promocjach, konkursach, ankietach oraz kwestionariuszach na temat oferowanych przez nas usług możemy przetwarzać następujące dane:

    • imię i nazwisko
    • email
    • nazwa użytkownika
    • numer telefonu kontaktowego
    • Twoje opinie dotyczące naszych usług
    • szczegóły wysyłanych przez nas oraz otwartych przez Ciebie wiadomości email, w tym zawarte w nich linki
   2. Podczas przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej, w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań podczas przeglądania naszej strony internetowej możemy gromadzić informacje dotyczące:

    • Twojej aktywności na naszej stronie
    • preferencji dotyczących podróży
    • zainteresowań, aktywności oraz preferencji społecznych
   3. W celu dokonania rezerwacji przetwarzamy:

    • imię i nazwisko,
    • adres email
    • numer telefonu
    • datę urodzenia
   4. Przy zakupie naszych produktów w punktach stacjonarnych, przez naszą stronę internetową lub Call Center możemy gromadzić następujące informacje:

    • historia dokonanych zakupów
    • informacje pasażerskie
    • dane paszportowe
    • dane ubezpieczeniowe
    • dane z dokumentu tożsamości
    • preferencje społeczne
    • informacje na temat aktywności na stronie internetowej
    • dane do płatności
   5. W ramach dokonywanych rezerwacji możemy również przetwarzać dane uzyskane od innych osób. Udostępniając dane osobowe innych osób należy mieć pewność, że jesteś przez nie upoważniony do ich udostępnienia oraz, że wyrażają one zgodę na ich przetwarzanie. Osoby, których dane udostępniasz powinny mieć również świadomość w jakim celu zostaną one wykorzystane.

   6. Poszczególne dane mogą być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookies) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż rok.
  3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

   1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane przez te podmioty wyłącznie zgodnie z poleceniami zaleceniami Administratora.
   2. Twoje dane mogą być również przekazywane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie.
  4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
   CelePodstawa Prawna
   prowadzenie badań rynkowych, pomiary statystyczneart. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes administratora.
   działania marketingowe m.in. wysyłanie informacji o ofertach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesująceart. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda
   wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (tą umową jest zazwyczaj regulamin, który akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz Użytkowników obejmujące dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usługart. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
   dokonanie wyceny usługi oraz wykonanie usługi.art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
   przesyłanie powiadomień e – mail w celu informowania Użytkowników o czynnościach związanych z realizacją usługi oraz podwyższenia komfortu korzystania z usługiart. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   badanie oraz analizowanie aktywności Użytkowników na stronie internetowejart. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   wykorzystywanie cookies na stronie internetowejart. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda
   administrowanie stroną internetowąart. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   zamieszczanie komentarzy na stronie internetowejart. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda
   personalizacja strony oraz oferowanych usługart. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   udostępnianie danych osobowych dostawcom oraz partnerom handlowym w celu realizacji usługart. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
   udostępnianie danych organom regulacyjnymart. 6 ust. 1 lit c RODO - obowiązek prawny
   art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność w celu realizacji zawartej umowy
  5. COOKIES

   1. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do naszych Zaufanych Partnerów, z których usług korzystamy, a których lista znajduje się w punkcie 5.2 poniżej.
   2. Do grona naszych Zaufanych Partnerów należą:

    • Google
    • Facebook
   3. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

    • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
    • cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.
   4. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu:

    • świadczenia usług;
    • zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania Użytkowników
    • dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
    • realizacji ankiet;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • prezentacji zindywidualizowanych reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania;
    • wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej
    • korzystanie z funkcji społecznościowej
   5. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

   6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz Zaufani Partnerzy.
   7. Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
  6. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI

   1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
   2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
  7. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

   1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
   2. W celu cofnięcia zgody należy:
   1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
   2. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
   3. Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
   4. Aby móc otrzymywać rabaty na przyszłe usługi, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.
  9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE

   Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Twoje dane mogą podlegać profilowaniu w celach statystycznych oraz marketingowch.

  10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

   1. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych usług.
   2. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.
   3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
  11. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
   2. Do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych, jeżeli nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie zabezpieczmy je, poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
   3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

    • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
    • 3 lat lub 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
    • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
    • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
    • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
    • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
   4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

  12. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

   1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:

    • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
    • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
    • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
    • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
    • przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
   2. Wymienione w pkt. 11.1. uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania będzie poprzedzona wnikliwą analizą, i zostanie wydana wyłącznie w sytuacji, gdy będzie konieczna.

   3. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
  13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
   2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.